Series: Rinsho Hanzai Gakusha Himura Hideo no Suiri